Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình có giấy tờ được Nhà nước giao đất

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về việc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật từ ngày 15.10.1993 đến trước ngày 1.1.2025 mà chưa được cấp một số giấy tờ sau thì được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024. Cùng Nhadatst.vn tìm hiểu về việc này